Konst och kultur kommer alltid ha en stor plats hos de allra flesta individer. Begreppet som sådant är kanske inte så enkelt att hålla ordning på, men min blogg skall försöka konkretisera termen och försöka hålla hög nivå på inläggen. Det är kanske ganska höga mål, men de är helt klart uppnåbara. Förhoppningsvis kan bloggen vara med och föra kulturen framåt.

Mitt namn är Johanna och en stor del av mitt handlar om att besöka olika museum, teatrar eller liknande evenemang. En känd och bra konst är just möbler, jag vill tipsa om ett jätte bra bolag i Göteborg som heter Möbelsnickare Göteborg. Detta är till stor del mitt liv vilket gör att bloggen tangerar ämnet vid ett antal tillfällen.

Anledningen till bloggen handlar i stora drag om att kulturen inte får den plats i media som är förtjänt. Därför kändes det rimligt att starta en blogg och göra vad jag kan i frågan. Därför hoppas jag att individer vänder sig till sajten för att lära sig om ämnet men också försöka utvecklas.

Kulturen finns hos alla vilket inte på något sätt går att förneka. Däremot är begreppet i sig kanske inte så många som känner till. Jag tror att de som vänder sig till bloggen lär sig en hel del samtidigt som kulturen sprider sig. Det är en win-win situation.

/Johanna